Uliční zástavba s řadovými domy Milánovy

Autor

Ing. arch. Pavel Richter

Klient

Donnex a.s.

Datum návrhu

2019

Místo stavby

Boskovice Milánovy