Bytové domy Slámova pila

K záměru obytného komplexu bytových domů v lokalitě Slámova pila jsme byli přizvaní až po vydání všech povolení. Naší snahou bylo vytvořit jednotný vzhledný koncept pro celou lokalitu za předpokladu zvýšení kvalit bytových domů.

Autor architektonického ztvárnění domů - nikoliv urbanismus a jejich umístění

Ing. arch. Pavel Richter

Klient

BK invest a.s.

Datum návrhu

2019

Místo stavby

Boskovice