Vilka u Brna

Detail projektu:

Autor

Ing. arch. Pavel Richter

Klient

Soukromí investor

Datum návrhu

2022

Místo stavby

Okolí Brna